På grund av ett vattenläckage är vi en av de som inte har vatten på vår anläggning.
Detta gör att vår verksamhet blir begränsad och vi hoppas ni har överseende med detta.

Felsökning pågår hos Mälarenergi men än finns ingen sluttid satt.
Se gärna information på deras hemsida https://www.malarenergi.se/driftinfo/