VACCINATIONER

 

Boka din vaccination lättast genom att klicka här. Boka Direkt

Har du fler än två djur, vill boka vaccination mot rabies, herpes eller leptospiros, vänligen ring oss för tidsbokning.

 

Hund

Vaccination mot valpsjuka
Skall alltid ges
I vaccinet mot valpsjuka ingår även HCC (smittsam leverinflammation)
1: a vaccination: valpen vaccineras vid 7-8 veckors ålder
2: a vaccination: valpen vaccineras igen vid 12 veckors ålder
3: e vaccination: Vid 1 års ålder
Därefter vart 3: e år

Vaccination mot parvo
Skall alltid ges
1: a vaccination: valpen vaccineras vid 7-8 veckors ålder
2: a vaccination: valpen vaccineras igen vid 12 veckors ålder
3: e vaccination: Vid 1 års ålder
Därefter vart 3: e år

Vid mycket högt smittläge eller om avdödat vaccin används, rekommenderas en
3: e grundvaccinering vid 14-16 veckors ålder för valpsjuka/HCC och parvo.

Om grundvaccinationen missats hos valpen och den är 12 veckor eller mer, gäller följande både för valpsjuka/HCC och parvo:
1: a vaccinationen ges så snabbt som möjligt
2: a vaccinationen efter 1 år
Därefter vart 3: e år

Vaccination mot kennelhosta (parainfluensa)
Kan ges till alla, rekommenderas alltid vid höjd smittorisk.
1: a vaccination vid 7-8 veckors ålder
2: a vaccination vid 12 veckors ålder
3: e vaccination vid 1 års ålder
Därefter årligen.

Om hunden är 12 veckor eller mer:
1: a vaccinationen ges vid behov
2: a vaccinationen ges efter 1 år
Därefter årligen

Det finns vaccin som innehåller alla komponenterna i samma spruta (valpsjuka, HCC, parvo och kennelhosta)

 

Katt

Vaccination mot kattpest

Skall alltid ges
1: a vaccination vid 7-8 veckors ålder
2: a vaccination vid 12 veckors ålder
3: e vaccination vid 1 års ålder
Därefter vart 3: e år.

Vaccination mot kattsnuva (calicivirus, herpesvirus)
Skall alltid ges
1: a vaccination vid 7-8 veckors ålder
2: a vaccination vid 12 veckors ålder
3: e vaccination vid 1 års ålder
– Därefter årligen till katter som har annan kattkontakt
– Ges vart 3: e år till katter som är innekatter utan annan kattkontakt.
Glöm då inte bort att ge påfyllning av vaccinet om katten skall till kattpensionat eller liknande.

Vid mycket högt smittläge eller om avdödat vaccin används, rekommenderas en
3: e grundvaccinering vid 14-16 veckors ålder för både kattpest och kattsnuva 

Om grundvaccinationen missats hos katten och den är 12 veckor eller mer, gäller fortfarande samma vaccinationsprincip som för kattungar för både kattpest och kattsnuva.
1: a vaccinationen ges så fort som möjligt
2: a vaccinationen ges efter 3-4 veckor
3: e vaccinationen ges efter 1 år
Därefter varje – vart 3: e år enligt ovan

Det finns vaccin som innehåller båda komponenterna i samma spruta (kattpest och kattsnuva)

VID RESA UTOMLANDS:

Vaccination mot rabies

Rabisin har fått ändrat vaccinationsintervall för hund.

Trots att tillverkarna för rabiesvaccin ger rekommendation om vilket intervall det skall vara mellan vaccinationerna, kan det tyvärr förekomma att ett visst land har egna regler. Hör er alltid för vad som gäller i det land ni skall resa till. Ni måste då kontakta landets konsulat.

Jordbruksverket kan bara ge information om vad som gäller när ni skall komma tillbaka till Sverige igen och då gäller vaccinationstillverkarnas rekommendationer.

Rekommendationer för hund:

Rabisin

Grundvaccination: En injektion från 12 veckors ålder
Revaccinering: Ett år efter grundvaccinering
Därefter: Vart 3:e år (Nationella regler kan kräva tidigare revaccination).

Nobivac Rabies

Grundvaccination: En injektion från 12 veckors ålder (Första vaccinationen kan utföras vid en tidigare ålder, men revaccination måste då ges vid 3 månaders ålder).

Därefter: Vart 3:e år (Nationella regler kan kräva tidigare revaccination).

Rekommendationer för katt:

Rabisin

Grundvaccination: Två injektioner ges från 12 veckors ålder med 3-4 veckors intervall.

Därefter: Årligen

Nobivac Rabies

Grundvaccination: En injektion från 12 veckors ålder (Första vaccinationen kan utföras vid en tidigare ålder, men revaccination måste då ges vid 3 månaders ålder).

Därefter: Vart 3:e år (Nationella regler kan kräva tidigare revaccination).

Övriga vaccinationer

Hund

Vaccination mot leptospiros
Det är inte längre krav vid införsel till Sverige att vaccinera mot leptospiros, men det rekommenderas att ge vaccinet vid resa till ett flertal länder.

Grundvaccination: Två vaccinationer med 3-4 veckors intervall.
Den andra vaccinationen ges 1-3 månader före utresan.
För hundar som reser mer sällan än en gång per år kan denna procedur upprepas inför varje resa.

Regelbundet resande hundar (dvs. hundar som reser utomlands en eller flera gånger per år) eller hundar som ska vistas utomlands i riskmiljöer länge bör hållas kontinuerligt vaccinerade mot leptospiros. Första revaccinationen ges inom sex månader från grundvaccinationen, därefter revaccineras hunden med högst ett års intervall.

För hundar som regelbundet reser under en viss säsong bör vaccinationsprogrammet planeras så att revaccinationen utförs högst tre månader före utresan

Om en hund skall vistas i riskmiljöer och det gått mer än ett halvår sedan de första två vaccinationerna bör en extra revaccination ges.

Vaccination mot leishmania

Det finns inget krav på vaccination mot leishmania vid resa med hund. Vaccinet kan vara indicerat i vissa länder i områden med stor risk för smitta.
Vaccinationen innebär inte att skydd mot sandflugan kan undvaras.

Vaccination mot Borrelia

Vaccinet ges två gånger med 3 veckors mellanrum och sedan årligen. Detta schema är dock inte undersökt. Vaccinet kan enligt tillverkaren ges från 12 veckors ålder. Läkemedelsverket bedömer för närvarande att värdet av vaccinationen är begränsad. De studier av vaccinets effekt som gjorts är också mycket begränsade.

Vi väljer därför att tills vidare inte rekommendera vaccinet, utan vi avvaktar ytterligare studier. Vi kommer dock att ta hem vaccinet om det finns efterfrågan.