ULTRALJUD

Med ultraljudet fås en tredimensionell bild av mjukdelsorgan som exempelvis hjärta och bukens organ(t.ex. lever, tarm, njurar och lymfknutor). Det är en bra diagnostisk teknik för att upptäcka inre sjukdomar. Vi utför även screening för HCM (hypertrofisk kardiomyopati).

Ibland behöver djuret få lugnande för att undersökningen ska bli så bra som möjligt och ibland behöver pälsen rakas bort där undersökningen ska göras.