ULTRALJUD

Med ultraljudet fås en tredimensionell bild av mjukdelsorgan som exempelvis hjärta, lever, tarm, njurar och lymfknutor. Det är en bra diagnostisk teknik för att exempelvis upptäcka hjärtsjukdomar. Vi utför bland annat screening för HCM (hypertrofisk kardiomyopati).