RÖNTGEN FÖR AVELSPROGRAM HOS HUND

Central bedömning och registrering av hundens höftledsstatus, armbågsledsstatus och knästatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.

Olika raser har olika hälsoprogram.

Det är viktigt att du tar med hundens registreringsbevis till röntgenundersökningen för kontroll och bevis på hundens identitet.

Röntgenbilden kommer att sändas till Svenska Kennelklubben tillsammans med en remiss för röntgenutlåtande som skrivs på av ägaren/ vårdnadshavaren. Genom sin underskrift medger ägaren/vårdnadshavaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av röntgenologisk expertis och arkiveras.

Vid dessa undersökningar ska hunden vara sederad  (fått lugnande medel) och vara muskelavslappnad för att bedömningen ska kunna göras på bästa sätt. Det minskar också strålningen för hunden, djurägaren och vår personal.

Hur går det till? En veterinär lyssnar alltid på hundens hjärta innan den sederas . Hundens identitet kontrolleras och röntgensköterskan kontrollerar att allt är rätt ifyllt. Hunden får ett lugnande preparat. Vi använder Dexdomitor och Dolorex (butorfanol). I undantagsfall av medicinka skäl kan hunden istället sövas med Propofol.

När hunden är trött läggs den på röntgenbordet. Djurägaren är oftast med under undersökningen och håller hunden. Röntgensköterskan håller oftast i det ben som ska röntgas. Alla som är i röntgenrummet bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och eventuellt halsskydd.

De preparat, som används vid sedering i samband med förebyggande röntgen, omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Vi ber er därför uppmärksamma att hunden inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid.

Följande karenstider gäller:

Domitor: 7 dygn
Butorphanol (Dolorex/ Torbugesic): 28 dygn.
Kombination av Domitor + Butorphanol (Dolorex/Torbugesic): 7 dygn*
Propofol: 7 dygn

* För sedering av friska djur med kombination av Domitor och butorpanol är karenstiden 7 dygn enligt nationella dopingskommissionens beslut 2007-08-01, se nedan.
*Nationella Dopingkommissionen har fattat följande beslut: att sänka karenstiden från 28 till 7 dygn i de fall där butorphanol (till exempel Torbugesic) vid undersökning av friskt och symptomfritt djur används i låg dos i kombination med annat sedativum. Med undersökning av friska djur avses exempelvis röntgenundersökning av armbågsleder, höftleder. Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 28 dygn. Denna ändring trädde i kraft 2007-08-01.