POLIKLINIK

Här träffas vi vid första besöket.

Och här gör vi:

  • Allmänna undersökningar.
  • Ögonundersökningar/ögonlysningar.
  • Hud- och öronundersökningar.
  • Medicinska utredningar.
  • Ortopediska utredningar.
  • Hörseltester.

Våra veterinärer och djursjukskötare har lång erfarenhet och en mycket bred kompetens.

Vi har eget laboratorium där vi analyserar de flesta blodprover som tas. Vid särskilda provtagningar samarbetar vi med andra laboratorier, både i Sverige och utomlands.

Vi har digital röntgen som används vid undersökning av både lungor, buk och skelett.

Vi utför ultraljudsundersökningar av såväl bukorgan, rörelseapparatens mjukdelar och hjärta.

Vi utför blodtrycksmätningar, EKG-undersökningar och hörseltester.

Både akuta och kroniska åkommor kan vi hjälpa till att lösa.