ORTOPEDI

Vi utreder allt från akuta till kroniska hältor eller rörelsestörningar på hund och katt. De flesta av de akuta hältorna undersöks av den veterinär som har akutmottagning den dagen. Övriga hältor med eller utan remiss undersöks av ngn av våra ortopedinriktade veterinärer. De har arbetat med undersökning av ortopediska patienter under många år. Vi har också en veterinär under utbildning i ortopedi. Undersökningen innebär kontroll av hältan i rörelse och sedan noggrann undersökning av hela djuret inklusive nacke, rygg, muskulatur och leder.

Vi behov gör sedan en röntgen och ibland ultraljud och eventuellt tas blodprover. Vid röntgen ges alltid lugnande för att få optimala röntgenbilder. Det är därför viktigt att hunden/katten inte har fått mat på 4 timmar innan undersökningen och vi behöver också minst en djurägare till hjälp vid röntgenundersökningen. Efter undersökningen diskuterar vi röntgenbilder och övriga provresultat med djurägaren och bestämmer sedan hur vi går vidare. Vid behov bokas då också operationstid.

Vi har ingen egen rehabiliteringsavdelning så då rehabilitering behövs så skriver vi en remiss för rehabilitering till valfri rehabiliteringsklinik.

Uppföljning med återbesök är en viktig del i en lyckad behandling av ortopediska sjukdomar så ofta blir det ett antal återbesök beroende på skada.