OPERATION

Vi har en modern operationsavdelning där vi både utför planerade och akuta operationer. Den gemensamma nämnaren är att patienten alltid går hem samma dag. Även mer avancerade ingrepp kan utföras hos oss eftersom vi alltid ger noggranna hemgångsråd i samband med att din hund eller katt får gå hem, och att vi vid behov planerar in ett återbesök till morgonen efter ingreppet.

Operationsavdelningen består dels av ett förberedelserum, där djuren sövs, rakas och desinficeras. Och dels av tre operationssalar; en för ortopediska ingrepp, en för mjukdelsoperationer och en för tandbehandlingar. Skilda operationssalar är viktigt ur hygiensynpunkt och arbetet för att minska infektionsrisken är prioriterat för oss.

Smärtlindring är mycket viktigt både för djurets välbefinnande och för läkningsprocessen.

Narkosen anpassas noga efter varje individ. Djuret övervakas med speciell övervakningsutrustning och av narkossköterska under hela ingreppet.

Före och efter ingreppen är hundar och katter separerade i varsitt stall för att öka deras välbefinnande.

Exempel på planerade operationer är:

Kastrationer av hon-/hankatter respektive tikar/hanhundar.
Borttagning av hud- och juvertumörer.
Borttagning av analsäckar.
Biopsier.
Artroskopi (titthålskirurgi i leder).
Korrektion vid patellaluxation och korsbandsoperationer (som vi åtgärdar med TPLO- eller MMP-operation).
Tandbehandlingar, som professionell tandrengöring och borttagning av dåliga tänder.

 

Vi tar även hand om akuta skador och sjukdomar som till exempel:

Sårskador och bölder.
Livmoderinflammation.
Kejsarsnitt.
Enklare frakturer.

 

Rutiner vid planerade operationer

Djuret lämnas in på morgonen efter att ha förberetts hemma enligt råd från oss (för mer information se även under patientinfo, inför operation).

Veterinär kontrollerar djuret och eventuella prover tas.

Djuret hämtas sedan på eftermiddagen enligt överenskommelse med er. Ni får muntliga råd och skriftliga hemgångsråd ges i samband med hemlämningen. Då bestäms även om djuret ska återkomma för behandlingar eller kontroll dagen efter.

Alla kostnader betalas innan djuret går hem. Om så önskas ger vi ett kostnadsförslag innan ingreppet men dessa är alltid preliminära. Om kostnaderna riskerar att öka meddelar vi detta. Vi kan hjälpa till med direktreglering med försäkringsbolaget. Om du vill ha hjälp med det får du meddela gärna detta när du lämnar in djuret så du sparar tid vid hämtningen.