ID-MÄRKNING

 

Hundar ska märkas och registreras

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt ID-nummer som ska kopplas till Jordbruksverkets centrala hundregister. Där ska det finnas uppgifter om varje hund och om dess ägare.

Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är 4 månader.

Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska du märka och registrera den inom 4 veckor.

Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare.

Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.

Så märker du hunden

Det finns två märkningsmetoder: Tatuering och mikrochip. En veterinär får märka hunden antingen med mikrochip eller med tatuering. En ID-märkare med godkänd utbildning får märka hunden med mikrochip.

Ska du ut och resa med din hund ska den märkas med mikrochip. Om du är osäker vilken metod som passar din hund kan du fråga din veterinär. I Jordbruksverkets folder ”Alla hundar ska märkas och registreras” ser du hur du gör för att märka och registrera din hund.

Det kostar 70 kronor för en hundägare att ägarregistrera sin hund hos Jordbruksverket (det register som hunden måste vara registrerad i).

Hunden kan också registreras hos SKK (frivilligt). Registrering i SKK kostar inget för renrasiga hundar som har stamtavla, men det kostar 80 kronor för blandrashundar.

Kostnaden i båda registren är en engångsavgift. Du måste själv göra ägarregistreringen om inte vi gör den åt dig.

Läs mer på:

Jordbruksverket

Svenska Kennelklubben

Katter

SVERAK har beslutat att alla utställningskatter över 10 månaders ålder samt alla avelskatter skall vara ID-märkta. Regeln trädde i kraft den 1 juli 2003.

ID-märkningen kan utföras med tatuering eller mikrochip.

Vi rekommenderar att alla katter ID-märks. Oavsett om katten är raskatt eller blandraskatt och oavsett om den är ute- eller innekatt. Om katten skulle springa bort är det mycket lättare att hitta den rätta ägaren om den är ID-märkt. En tatuering i örat kan alla se, men den kan ibland vara otydlig att läsa. Avläsning av chip kräver speciell utrustning men då syns numren tydligt. Skall du ut och resa med din katt ska den märkas med ett mikrochip.

Du måste själv göra en ägarregistrering om inte vi gör den åt dig.

Jordbruksverket har inget register för katt, utan det sköts av SKK. Dessutom kan katten registreras hos SVERAK. Det registret är gratis, medan SKKs register kostar 130 kr. vilket är en engångsavgift. Katten kan anmälas till båda registren. Tänk på att uppdatera ägaruppgifterna i registret om du flyttar eller i det fall ditt djur byter ägare.

Läs mer på:

Svenska Kennelklubben

Sverak