HÄLSOPROGRAM FÖR HCM HOS KATT

Välkommen till oss för undersökning av din katts hjärta.

HCM (Hypertrofisk Cardiomyopati) är en ärftlig sjukdom där hjärtat från början är normalt men succesivt sker en förtjockning av vänster kammarvägg.

För att minska spridningen av sjukdomen görs en ultraljudsundersökning av kattens hjärta. De katter som har HCM skall inte användas i avel. För användande av deras släktingar i avel finns regler på PawPeds hemsida www.pawpeds.com

Hälsoprogrammet är framtaget av Maine Coon klubben i samarbete med veterinärer som är hjärtspecialister.

Alla kattraser kan delta i programmet.

Från och med 2010 administreras programmet av PawPeds.

Undersökningen är kraftigt subventionerad av Sveriges veterinärer för att gynna avelsarbetet med att minska antalet katter med HCM.

För att få ta del av den subventionerade undersökningen innebär det att resultatet får skickas till PawPeds och att det sedan registreras offentligt.

Om du av någon anledning inte vill att resultatet skall vara med i hälsoprogrammet, måste du säga till om det innan undersökningen görs. Det blir då en undersökning med ett annat pris.

Endast PawPeds undersökningsformulär används vid undersökningen.

Skriv gärna ut en blankett och fyll i den innan besöket hos oss. Blanketten hittas på: http://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf

Om du inte har en skrivare kan du fylla i den och mejla den till info.avc@anicura.se

Idag finns inget annat hälsoprogram för HCM i samarbete med veterinärer.