VÅRA TJÄNSTER

Hos oss kan ditt djur få hjälp med alla typer av utredningar inom medicin, hud, kirurgi, ortopedi och ögon. Både akuta och kroniska problem hos ditt djur hjälper vi till att lösa. Våra veterinärer och djursjukskötare har stor erfarenhet och tillsammans en mycket bred kompetens.

Vi har eget laboratorium där vi analyserar de flesta blodprover som tas. Vid särskilda provtagningar samarbetar vi med andra laboratorier, både i Sverige och utomlands. Ditt djur blir utrett och behandlat antingen på tidsbokad tid när ni är med eller över dagen, utefter ert och djurets behov.

Vi har digital röntgen som används vid undersökning av både lungor, buk, leder och skelett. Ultraljudsundersökningar utförs av såväl bukorgan som rörelseapparatens mjukdelar och hjärta. Vi utför blodtrycksmätningar, EKG-undersökningar och hörseltester.

Ögonlysningar och undersökningar med spaltlampa utförs på vår ögonmottagning. Pricktest och övriga hudutredningar utförs på hudmottagningen. Kroniska och akuta öronproblem tas om hand här.

Profylax

Vi hjälper till med vaccinering, besiktning, ID-märkning och utfärdande av pass. Du som är uppfödare har självklart rabatt!

AVDELNINGAR PÅ AVC

På bottenvåningen har vi elva ljusa mottagningsrum som är uppdelade i en medicinsk och en kirurgisk/ortopedisk flygel. Här finns vår bildavdelning där röntgen- och ultraljuds-undersökningar utförs, samt vårt laboratorium där blod-, urin- och avföringsprover analyseras.

Vi har en ögonmottagning i kirurgiflygeln och en infektionsmottagning med separat ingång på baksidan i medicinflygeln. På övervåningen finns vår toppmoderna operationsavdelning.

 Nedan hittar du några av de tjänster vi erbjuder