VÄLJA HUNDVALP

När det är dags att köpa hundvalp finns det en del saker du bör veta för att få en så frisk hund som möjligt.

För det första är det en smaksak om valpen ska vara renrasig eller en blandrashund.

En renrasig hundvalp har två kända föräldrar. Uppfödare av renrasiga hundar är oftast anslutna till kennelklubben. På rasens hemsida finns information om huruvida det förekommer ärftliga sjukdomar i rasen och om rasklubben har ett avelsprogram för att minska risken för dessa sjukdomar.

En blandrashund har oftast två kända föräldrar också. Om båda föräldrarna är renrasiga, kan man på rasernas hemsidor få information om avelsprogram för att minska frekvensen ärftliga sjukdomar i rasen. Om föräldrarna är blandrashundar finns inget arbete för att undvika ärftliga sjukdomar.

För att minska risken för ärftlig sjukdom

Ta reda på om det finns ett avelsprogram för just den ras du är intresserad av. Om ett sådant program finns bör du fråga uppfödaren om hundvalpens föräldrar har gjort de rekommenderade testerna som finns i avelsprogrammet. Testerna kan ibland garantera att valpen inte kommer att få en viss sjukdom, men vissa tester görs för att på sikt minska sjukdomsfrekvensen i rasen och kan inte ge mer garanti än att föräldrarna inte har sjukdomen.

För att minska risken för smittsam sjukdom

Viktiga frågor att ställa:

Har hundvalpen haft diarré?
Har hundvalpen haft annan sjukdom?
Äter hundvalpen lika bra som sina syskon?
Leker den lika mycket som sina syskon?
Är hundvalpen och tiken vaccinerade?
Är hundvalpen avmaskad och hur många gånger är den avmaskad?

Viktiga saker att observera hos uppfödaren:

Titta på valparnas storlek i kullen, är de lika stora eller skiljer storleken mycket? Om en valp är mycket mindre än sina syskon, kan det vara ett tecken på att den kan ha någon sjukdom.

Titta på hur valpen leker med de andra valparna i kullen.
Titta på hur valpen rör sig.
Titta på valpens ögon. Om det finns tårflöde är tredje ögonlocket framfallet.
Titta runt bakdelen om det finns spår av lös avföring.

 

Om Hundvalparna verkar friska är det dags att välja en valp.

Då bör du kontrollera följande saker:
Valpen skall vara minst 8 veckor när ni hämtar den.
Hundvalpen bör vara besiktigad av en veterinär innan ni hämtar den.
Den bör också vara avmaskad och vaccinerad.
Hundvalpen bör också vara ID-märkt. Det är lag på att alla hundar i Sverige skall vara ID-märkta innan de fyller 4 månader.

Ta reda på vad valpen är van att äta och ge samma mat i början även hemma hos dig. Senare kan du successivt gå över till ett annat foder. Valpar och unghundar bör äta foder som är anpassade för växande hundar ända tills de vuxit färdigt.

Valpen skall vaccineras ytterligare en gång ca 3-4 veckor efter den första vaccinationen, därefter bör den vaccineras igen efter ett år.
Avmaskning bör ske när valpen varit i det nya hemmet i 1-4 veckor. Därefter bör valpen avmaskas vid ca 6 månaders ålder. Eventuellt kan en avmaskning också göras vid ett års ålder. Vuxna hundar behöver sedan bara avmaskas om de äter möss och andra gnagare, eller om man misstänker att hunden fått parasiter. Avmaskningsmedel köps receptfritt på Apotek.

Observera att den unga hunden och tikar som ska paras avmaskas mot spolmask, medan den äldre hunden avmaskas mot bandmask eller eventuellt hakmask. Spolmask är ovanligt hos äldre hundar om de inte vistas bland många andra hundar.

En försäkring av valpen bör tecknas samma dag som ni hämtar valpen. Kontrollera även att uppfödaren haft en försäkring på valparna och att det finns en dolda fel-försäkring. Om valpen skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka är det otroligt viktigt med en försäkring.

En sak är bra att veta om ni inte haft valp tidigare, det är att valpar ofta äter på saker. Både på sådana saker som de får tugga på och på sådant som är mycket olämpligt. Plocka bort allt som är olämpligt för valpen. Och när ni lämnar den ensam bör ni begränsa utrymmet den skall vistas i, så att valpen inte kan fastna, ramla, eller äta på olämpliga saker (t.ex. el-sladdar). Det kan vara bra med en valphage hemma som valpen kan vara i när den behöver ta det lugnt.

Tänk på, när du väljer ras, att du snart vänjer dig vid utseendet och att din hund kommer att vara den sötaste som finns. Det är viktigare att välja en ras med en mentalitet som passar just dig.

Vi önskar dig LYCKA TILL med din nya familjemedlem!