Aros VeterinärCentrum har gått samman med AniCura!

Kliniken kommer även i fortsättningen att fungera på samma sätt som tidigare med samma kompetens, värderingar, prissättning och personal (som bara blivit lite äldre). Fokus kommer fortfarande vara på patienten och på bra arbetsklimat.
Vi har byggt upp en klinik som vi är stolta över och genom sammanslagningen kommer vi få större möjlighet till utveckling på den inslagna vägen.
Verksamheten kommer att fortsätta under samma lokala styrning och i samma anda.
Vi ser fram emot att vara en del av AniCura, som har samma grundvärderingar som vi, där besluten fattas tillsammans med djurägaren för patientens bästa med satsning på utveckling av kvaliteten inom djursjukvården.

Varmt välkomna!

Aros VeterinärCentrum