PRISER PÅ VANLIGA INGREPP OCH BEHANDLINGAR

 

  Kastrering av hankatt:  650 kr
  Kastrering av honkatt:  1500 kr
  Kastrering av tik < 20 kg:  6400 kr
  Kastrering av tik > 20 kg:  7400 kr
  Kastrering av hanhund < 40 kg:  4200 kr
  Kastrering av hanhund > 40 kg:  4900 kr
  Vaccinering katt, kattsnuva + kattpest:  375 kr
  Vaccinering katt, enbart kattsnuva:  320 kr
  Vaccinering hund, Parvo+valpsjuka+ HCC, kennelhosta:  470 kr
  Vaccinering hund, enbart kennelhosta:  325 kr
  Vaccinering hund, Parvo+valpsjuka + HCC:  440 kr
  Vaccinering hund, Rabies:  520 kr
  Vaccinering katt, Rabies:  520 kr
  Utfärdande av PASS:  595 kr
  Avmaskning + intyg i pass, djurägaren har eget preparat:  135 kr