PRISER PÅ VANLIGA INGREPP OCH BEHANDLINGAR

 

  Kastrering av hankatt:  650 kr
  Kastrering av honkatt:  1500 kr
  Kastrering av tik < 20 kg:  6720 kr
  Kastrering av tik > 20 kg:  7770 kr
  Kastrering av hanhund < 40 kg:  4200 kr
  Kastrering av hanhund > 40 kg:  4900 kr
  Vaccinering katt, kattsnuva + kattpest:  395 kr
  Vaccinering katt, enbart kattsnuva:  340 kr
  Vaccinering hund, Parvo + valpsjuka + HCC + kennelhosta:  495 kr
  Vaccinering hund, enbart kennelhosta:  345 kr
  Vaccinering hund, Parvo + valpsjuka + HCC:  465 kr
  Vaccinering hund, Rabies:  550 kr
  Vaccinering katt, Rabies:  550 kr
  Utfärdande av PASS:  595 kr
  Avmaskning + intyg i pass, djurägaren har eget preparat:  145 kr