JESPER ASP

Veterinär – Konsult

Inriktning

  • Hältutredningar
  • Ortopedisk kirurgi
  • Mjukdels kirurgi

Jag tog min veterinärexamen i Uppsala 1988. Därefter har jag den mesta tiden arbetat på, och i ledningen för, Djursjukhuset i Karlstad. Jag har även tjänstgjort ett och ett halvt år på Djursjukhuset Albano i Stockholm. Sedan ett par år så arbetar jag i egen regi, bland annat här på AVC.
I Karlstad hade vi dygnetrunt mottagning vilket krävde ett brett kunnande inom veterinärmedicinen. Men mitt huvudsakliga intresse och inriktning har med tiden blivit kirurgi och ortopedi, samt en del ultraljudsdiagnostik.
Jag har kontinuerligt kunnat vidareutbilda mig både i Sverige och internationellt. Framför allt inom mina intresseområden men också inom andra medicinska ämnesområden.
Hemma på gården utanför Enköping har vi samlat en massa djur omkring oss. Hästar, hundar, katter och ett gäng glada får.