EMMA ODENSTEN

Veterinär – Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, Verksamhetsansvar Medicin

Inriktning

  • Invärtesmedicin
  • Akutsjukvård
  • Allmän kirurgi
  • Hörseltest (BAER)
  • Under utbildning inom ultraljudsdiagnostik

Jag tog min veterinärexamen i Uppsala 2004. Under åren 2004-2012 arbetade jag på Djursjukhuset i Strömsholm och 2012-2013 på Djurkliniken Västerås.

Under åren har jag gått diverse olika fortbildningskurser inom såväl medicin som kirurgi och i början av 2012 blev jag klar med den examen som ger mig specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Jag har arbetat mycket brett inom smådjurssjukvården men alltid varit mest inriktad mot medicin och akutsjukvård. Jag ser det som en utmaning att ta mig an de allra klurigaste åkommor ett djur kan drabbas av och ger mig inte förrän jag hittat en bra lösning för både djur och ägare.

Jag har lång erfarenhet av att utföra hörseltester (så kallade BAER-test) på både hundar och katter. En testmetod som blir allt vanligare och som ger ett nära och trevligt samarbete med många uppfödare.

Jag trivs bäst med många djur omkring mig och detta har jag sett till att ha såväl på arbetet som privat. I hemmet finns allt ifrån hund och katt till mer och mindre önskvärda smågnagare.