HYGIEN OCH INFEKTIONSKONTROLL

Vi är noga med att hålla en god hygien i vårt dagliga arbete med djur och djurägare. Det innebär att vi håller oss till noggranna rutiner i varje moment. Rutinerna är dokumenterade och personalen utbildad i vad de innebär. Kvalitetskontroll utförs regelbundet.

Basala hygienrutiner

 • Vi har kortärmade, rena arbetskläder. De byts direkt vid tecken på nedsmutsning under arbetsdagen och alltid inför en ny arbetsdag.
 • Långt hår hålls uppsatt.
 • Vi har inga smycken på händer eller handlovar.
 • Naglarna är korta och omålade.
 • Händerna spritas INNAN vi möter ny patient och EFTER vi är klara med undersökningen.
 • Händerna spritas mellan moment.

Här ingår också:

 • Handskar används vid undersökning av patient med infektionsmisstanke.
 • Undersökningsborden rengörs och spritas mellan varje patient.
 • Golv och våg görs rent flera gånger per dag.
 • Vid spill på golv (urin eller andra utsöndringar) så rengörs och spritas golvet direkt.
 • Vi använder rena handskar och plastförkläde vid såromläggningar.
 • Vi har sterila kläder och handskar samt mössa och munskydd vid operationer.
 • Vi använder rena handskar, plastförkläde och visir vid tandsaneringar.

Utökade hygienrutiner

Kan behövas vid konstaterad eller misstänkt smitta.

 • Plastförkläde.
 • Visir.
 • Skoskydd.
 • Handskar.
 • Djur och djurägare får gå in till vår infektionsmottagning via egen dörr.
 • Ibland bokas djur och djurägare in sist på dagen för att undvika smittspridning.

Smittsamma sjukdomar

 • Virussjukdomar.
 • Ringorm.
 • Parasitinfektioner.
 • Resistenta bakterier: MRSA, MRSP, ESBL, Pseudomonas.

Resistenta bakterier

 • MRSA: anmälningspliktig till Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Smittskyddsläkare. Under pågående infektion är djuret smittförande och specifika restriktioner gäller. 3 veckor efter avläkning hos djuret räknas det inte längre som smittförande.
 • MRSP: anmälningspliktig till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Under pågående infektion är djuret smittförande och specifika restriktioner gäller. Efter avläkt infektion finns fortfarande begränsningar under viss tid.
 • ESBL carba: anmälningspliktig till Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Smittskyddsläkare. Under pågående infektion är djuret smittförande och specifika restriktioner gäller.
 • Pseudomonas: Ej anmälningspliktig. Under pågående infektion är djuret smittförande och specifika restriktioner rekommenderas.

Prata med din veterinär om vilka restriktioner som gäller om ditt djur har infektion med resistent bakterie.

Antibiotikapolicy

Vi följer föreskrifterna från Statens Jordbruksverk och rekommendationerna från Sveriges Veterinärförbund, Antibiotikapolicy för smådjurssjukvård hund och katt. Det innebär vissa restriktioner.

Antibiotika får användas om 3 följande kriterier uppfylls:

 • Bakteriell infektion är konstaterad och
 • djurets immunförsvar är nedsatt så det inte kan ta hand om infektionen själv och
 • prognosen bedöms som god för fullständigt tillfrisknande om behandling insätts.

Vi får använda viss sorts antibiotika. Föreskrift D9 reglerar:

 • Vilka antibiotika vi får använda under specifika förutsättningar och
 • Vilka antibiotika som vi inte får använda alls.