REMITTERANDE VETERINÄR

Aros Veterinärcentrum tar emot patienter från andra veterinärer och kliniker för vidare utredningar, behandlingar eller operationer. Våra remisskoordinatorer Anna Götesson och Helena Ståhl hanterar alla våra remisser.

Alla remisser skickas till oss via mail, på remiss.avc@anicura.se

Vid akuta remisser vänligen kontakta oss via telefon.

När du skickar en remiss behöver vi även journalkopia inklusive provsvar, röntgenbilder, blodprov, biopsier etc.