PATELLALUXATION

Patellaluxation innebär att knäskålen (patellan) kan förflyttas (luxera) från sitt normala läge i knäleden. Man skiljer mellan medial och lateral patellaluxation. Vid medial patellaluxation kan knäskålen förskjutas till insidan (medialt) av knäleden och vid lateral patellaluxation kan knäskålen förskjutas till utsidan (lateralt). Medial patellaluxation är vanligast på små hundar och lateral på stora hundar men undantag finns. Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt men arvsgången har inte kunnat fastställas. För ett flertal raser krävs att man gör en undersökning av patellorna inför avel. För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Symtomen vid patellaluxation är rörelsestörningar som t ex hälta, att hunden håller upp benet i vissa steg eller knäande gång. Diagnos ställs genom en veterinärundersökning där man känner på knäskålen. Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3. Grad 0 innebär en normal patella och vid grad 3 är patellan permanent luxerad. Oftast görs även en röntgen för att se hur djurets ben är formade och hur själva knäleden ser ut.

Patellaluxation behandlas kirurgiskt. Om man inte opererar en hund med patellaluxation blir det förslitningsskador i knäleden som i sin tur leder till artrosutveckling.