ÖGONSJUKDOMAR

ÄRFTLIGA ÖGONSJUKDOMAR

Ögonlock

Entropion – Inåtrullade ögonlock.
Ectropion – Utåtrullade ögonlock.
Macroblefaron – För stor ögonlocksöppning.
Distichiasis – Felväxande ögonhår som utgår från körtelmynningar i ögonlockskanten.
Ectopisca cilier – Hårstrån växer ut igenom slemhinnan på insidan av ögonlocket. Dessa orsakar ofta sår på ögat.

Hornhinna

Corneadystrofier – Fettinlagringar eller svullnad (ödem) i hornhinnan som beror på en defekt i hornhinnans innersta lager.
KCS – Torra ögon som beror på dålig tårproduktion.

Iris

Irishypoplasi – Underutveckling av iris.
Irisatrofi – Åldersförändring med förtunning av iris.
PPM – Kvarstående ”trådrester” från fosterstadiet, på iris, från iris till hornhinna eller från iris till lins.
Pectinatligament dysplasi – Felaktig utveckling av kammarvinkeln mellan hornhinna och iris, där utflödet av vätskan i ögat sker. Detta kan leda till ett för högt tryck (glaukom) i ögat.

Lins

Katarakt – Starr som är en förtätning i linsen. Gentest finns för vissa typer av katarakt.
PHTVL/PHTV – Rester från fosterstadiet bakom linsen, samt på linsen. Ibland med katarakt i linsen och ibland med deformerad lins.
Linsluxation – Ärftlig defekt i trådarna som håller linsen på plats, vilket innebär att linsen till slut lossnar. Gentest finns.

Glaskropp

Vitreusframfall – Glaskroppsframfall framför linsen.
Vitreusdegeneration – Vätskeomvandling av glaskroppen.

Näthinna

PRA (Progressiv Retinal Atrofi) – Ärftlig förtvining av näthinnan som nästan alltid leder till blindhet. Symtomen uppträder i olika åldrar på olika raser. Det finns många olika typer av PRA och det finns gentester för vissa typer av sjukdomen.

Retinal Dysplasi – Ärftlig felaktig utveckling av näthinnan.
Multifokal RD – Veck i näthinnan.
Geografisk RD – Större runda områden där näthinnan är avlossad.
Näthinneavlossning – Större delen av näthinnan är avlossad, då är hunden blind.
Collie Eye Anomaly – Hunden bör ögonlysas innan 10 veckors ålder. Gentest finns.
CRD – Avsaknad av vissa lager i och under näthinnan. Den här synliga förändringen kan ”växa bort”. Egentligen växer det över när hunden blir äldre, men sjukdomen finns kvar. Det är därför hunden ska ögonlysas före 10 veckors ålder.
Näthinneavlossing – Näthinnan har släppt ifrån underlaget.
Colobom – Avsaknad av vävnad i eller utanför synnerven. Ses som ett hål i eller utanför synnerven.
Synnervshypoplasi – Underutveckling av synnerven.
Retinopati – Ett samlingsnamn för övriga sjukliga förändringar i näthinnan.

AKUTA ÖGONSJUKDOMAR

Tänk på att det är känsligt med ögon och att vissa saker är väldigt akuta och behöver direkt behandling.
Det är viktigt att du kontaktar veterinär samma dag om din hund eller katt har någon av dessa symtom:
Kraftigt röd i ögat och kniper eller blundar med ögat.
Kraftigt varig i ett öga.
Plötsligt grå på hornhinnan.
Har stora pupiller som inte drar ihop sig, på ett eller båda ögonen.
Plötsligt inte verkar se.
Har synligt sår på hornhinnan.
Stora sårskador i ögonlocken.
Har träffat en arg katt och är därefter irriterad i ett öga.

Sår i hornhinnan

Mycket små sår kan väldigt snabbt bli allvarliga djupa sår på grund av infektion med bakterier. Små sår är väldigt svåra att upptäcka utan förstoring.

Ofta kniper hunden/katten med ögonlocken och är röd i slemhinnan.

Kattkloskada

Vanlig skada i hornhinnan är sår efter en kattklo. Det är ofta valpar som inte har lärt sig att katter inte är att leka med. Kattklon går många gånger rakt igenom hornhinnan och inte så sällan även rakt in i linsen. Såret i hornhinnan är de flesta gånger så litet att det är svårt att upptäck medan skadan inne i ögat kan bli katastrofal om man inte sätter in behandling med det samma.

Främmande kropp i hornhinnan

Det är inte ovanligt att det fastnar frön eller taggar i hornhinnan som sedan på grund av infektion orsakar ett större sår. Dessa frön lossnar oftast inte av sig själva.

Taggar kan gå igenom hela hornhinnan in i ögat och förutom såret i hornhinnan också ge inflammation inne i ögat.

Uveit (inflammation inne i ögat)

Inflammation i ögat beror på att celler läcker ut från blodkärlen i iris ut i ögats kammarvätska. Våld mot ögat kan resultera i en uveit . En infektion någon annanstans i kroppen kan också orsaka ett ”överslag” i immunsystemet som ger en uveit. I de flesta fall hittar man inte orsaken till inflammationen i ögat.

Ofta ser man att ögat ser grumligt/grått ut och hunden/katten blir röd och irriterad och kisar med ögat. Detta kräver en relativt snabb antiinflammatorisk behandling.

Glaukom (högt tryck i ögat)

Normalt bildas kammarvätskan i ögat bakom iris och cirkulerar genom pupillen för att sedan ”åka” ut genom ”avloppet” i kammarvinkeln mellan hornhinnan och iris.

Om det blir stopp i avflödet så stiger trycket i ögat vilket gör att hornhinnan oftast blir grå och hunden/katten blir röd i ögat. Detta är mycket smärtsamt och kräver akut behandlig. Hunden/katten kan bli permanent blind om man inte får ned trycket med behandling inom några timmar.

Linsluxation

Linsen kan lossna, antingen beroende på en ärftlig defekt i linstrådarna (vanligast hos terrierraser) eller på grund av våld mot ögat. Om linsen ramlar framför iris så kan den stoppa utflödet av vätska i ögat så att trycket stiger inne i ögat (glaukom). Då är det bråttom! Det är viktigt att få ned trycket och sedan operera bort linsen. Ofta blir hornhinnan grå av tryckförändringen och hunden/katten är röd och irriterad i ögat.

Näthinneavlossning

Näthinnan kan lossna på grund av inflammationer/vätska under näthinna eller om hunden/katten har ett högt blodtryck (vanligast på katter). Hunden/katten blir ofta akut blind och har stora pupiller som inte svarar på ljus. Det är viktigt att behandla grundorsaken så snart som möjligt om man ska kunna rädda synen.

Bulbprolaps

Ögat har tryckts ur ögonhålan. Vanligast på trubbnosiga hundar i samband med våld mot ögat, som vid bitskador. Håll ögat fuktigt med en blöt handuk/kompress och åk till veterinär omedelbart! Om skadorna på ögat inte är för stora och ögat inte ligger utanför ögonhålan för länge så kan ögat ofta räddas kvar. I de flesta fall blir dock ögat blint och det krävs många gånger livslång behandling i form av ögondroppar.