NYBILDNINGAR I JUVRET PÅ HUND

Det är vanligt med olika typer av knölar i juvret på hund och det finns olika orsaker till dem. Gör det till en vana att känna igenom juvret på din hund med jämna mellanrum så att du vet hur det brukar kännas och kan upptäcka om det tillkommit något onormalt.

Många tikar blir skendräktiga ungefär två månader efter löpet och det kan yttra sig i svullna juver och ibland mjölkproduktion. Ibland är hela juvren på båda sidor jämnt svullna, ibland känns det knöligt vid varje spene men tiken ska inte vara öm och juvret ska inte vara varmt eller rött. I så fall kan det föreligga mjölkstockning eller juverinflammation som behöver behandlas av veterinär.

Knölar som kvarstår i juvret efter skendräktighet eller uppkommer när som helst mellan löpen bör alltid undersökas av veterinär eftersom det många gånger är fråga om tumörer. Många av dessa är godartade men det går inte att se det på annat sätt än genom att nybildningen opereras bort och undersöks. Om nybildningen växer fort eller blir sårig är det extra viktigt att tiken snabbt kommer under behandling.

Nybildningar i juvret på katt

Nybildningar (knölar) i juvret är relativt vanligt framförallt på den äldre katten. Risken ökar om katten har ätit P-piller.

Gör det till en vana att känna igenom juvret på din katt så att du snabbt känner om det blivit någon förändring. Nybildningar i juvret på katt är oftast elakartade (ca. 80 %). Ibland är de godartade.

Det är viktigt att en veterinär undersöker katten så fort något onormalt upptäcks så att lämplig åtgärd görs tidigt. En röntgenundersökning av brösthålan rekommenderas inför operation. Syns inga dottertumörer i lungorna planeras en bortoperation av juvertumörerna så snart som möjligt. Det rekommenderas att tumörerna skickas för analys. Har det blivit spridning av tumörvävnad till lungorna är det tyvärr inte aktuellt med bortoperation av juvertumörerna.