NYBILDNINGAR I HUDEN

Nybildningar (knölar) i huden är vanligt på hundar och förekommer även på katt, men där är det något ovanligare.

De är i många fall godartade men det finns också elakartade hudtumörer. Om knölen är godartad eller elakartad går inte att se. Prov måste tas med hjälp av en tunn nål (cellprov) eller så tas knölen bort och skickas för analys. 

Ta för vana att känna igenom ditt djur med jämna mellanrum så att förändringar snabbt upptäckts.

Ge noga akt på nybildningar som växer till snabbt

Irriterar så att djuret vill klia eller bita på dem
Bryter igenom huden och blir såriga och/eller vätskar
Sitter på olämpliga ställen där det är stramare hud (framförallt på benen), i närheten av leder eller intill ögonen

Sök veterinär om du är orolig eller något av ovanstående ses. Om det blir aktuellt med operation är det alltid bra att göra den så fort som möjligt.