LÄKEMEDELSBIVERKNING

De behandlingar vi ger är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Men tyvärr tål inte alla djur läkemedel lika bra. Ibland uppkommer oönskade effekter.

Kontakta oss genast om ni misstänker att ert djur fått en läkemedelsbiverkning.

De vanligaste biverkningarna är kräkning och/eller diarré. Ibland försvinner detta efter ett tag, men det kan också leda till allvarliga symtom.

Om ni inte får tag på oss, rekommenderar vi att ni kontaktar närmaste jourhavande smådjursveterinär. Här nedan är några av områdets kliniker med jour.

http://evidensia.se/sv/stromsholmportal

http://www.djursjukhusen.se/vara-djursjukhus/regionssjukhus-bagarmossen

http://www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset

http://www.faludjursjukhus.se/

http://www.jourkliniken.se

Ni kan även kontakta Agrias telefonveterinär (det kostar ca 60 kronor/samtal) Djuret behöver inte vara försäkrat hos Agria för att ni skall kunna använda tjänsten.http://www.arosveterinarcentrum.se/wp-admin/post.php?post=465&action=edit#

http://www.agria.se/agria/artikel/Telefonveterinaren