KLÅDA

Klåda kan uppstå plötsligt eller komma smygande över tid.

Det finns flera olika orsaker till klåda, varav de vanligaste är:

Allergi – Mot ämnen i omgivningen (atopi) eller ämnen i födan (födoämnesintolerans)
Parasiter – bl a skabb (sarcoptes), mjällkvalster (cheyletiella), öronskabb (otodectes), löss & loppor
Bakteriell hudinfektion – Ofta sekundärt till allergi
Jästsvampsinfektion – Ofta sekundärt till allergi
Ringorm -dermatofytos

Hudförändringarna kan vara mycket likartade oavsett grundorsak varför det är nödvändigt med provtagning på olika sätt för att ställa diagnos.

Vanliga provtagningar, som ofta utförs vid första besöket:
Ytliga och djupa hudskrap för undersökning i mikroskop
Tejp- och kamningsprover för undersökning i mikroskop och för odling
Bakterieodling
Svampodling
Blodprov, för kontroll om djuret har antikroppstiter mot rävskabb

Utökad provtagning, som vi oftast utför vid uppföljande besök:

Biopsier, vilket innebär att man tar vävnadsprover igenom hela hudlagret, ner till underliggande fett. Detta utförs när diagnos inte konstaterats vid utredning och ovanstående provtagningar. Djuret behöver få lugnande medel, allmän och lokal smärtlindring och vi sätter stygn där proverna tagits.
 Allergitest: När diagnosen omgivningsallergi (atopi) är konstaterad och man vill göra en allergivaccinering för att få ner symtomen så kan kan antingen ta blodprov för att undesöka vilka ämnen i omgivningen djuret reagerar mot (förhöjda antikroppar mot ämnen) eller utföra pricktest, IDT =intradermaltest. Man behöver veta vilka ämnen i omgivningen djuret reagerar mot för att framställa specifik immunseringsvaccin för just det djuret. Vid blodprov behövs inga specifika förberedelser men vid pricktest måste djuret ha varit helt utan kortison i minst 4 veckor, vara fastande sedan 4 timmar (för djuret behöver få lugnande medel) & ena sidan av bröstkorgen rakas i en rektangel innan de olika ”prickarna” av allergen läggs med tunn kanyl i huden (=intradermalt). Svar blodprov ca 2 v, svar intradermaltest samma besök
Basblodprov & utökade blodprov, för kontroll av inre organen, då vissa organspecifika sjukdomar kan ge symtom i huden.
Röntgen av brösthålan, om man misstänker exempelvis tumörsjukdom som grundorsak till hudlidandet.
 Ultraljud av buken, vid misstanke om sjukdom i inre organ.
Behandling av klåda varierar kraftigt beroende på vad grundorsaken är.