INSEKTSBETT

Det finns flera olika insekter som kan sticka eller bita hundar och katter.

De vanligaste insekterna som sticks/bits är getingar, bin och humlor, men även myggor, knott och myror kan ge besvärande stick eller bett.

Enstaka stick/bett ger nästan aldrig några allvarliga reaktioner. Det kan smärta och en svullnad kan uppkomma, men efter ett tag går besvären bort utan behandling.

Vissa hundar är kraftigt överkänsliga för geting- eller bistick och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Det är dock ovanligt.

Om hunden eller katten fått ett flertal stick/bett kan det bli allvarligt.

Om sticket träffar i munhåla eller svalg kan slemhinnorna i luftvägarna svullna med risk för kvävning som följd.

När du märker att ditt djur blivit bitet eller stucket bör du kontrollera följande:

Rör det sig om enstaka eller många stick?

Är djuret stucket i munnen?

Är djurets allmäntillstånd dåligt? Är det trött och blekt i slemhinnorna?

Håll hunden/katten under uppsikt den närmaste timmen.

Kontakta veterinär om hunden/katten blir dålig.

Symptom

Vanligen ses bara en liten svullnad som kan ömma och som försvinner utan behandling.

Symptom vid allmänpåverkan är illamående, matthet, svullnad i ansiktet, klåda och andningsbesvär. I sällsynta fall får djuret en så kraftig allergisk chock att det avlider.

Vissa gifter kan orsaka svåra lever- och njurskador. Även dessa kan orsaka dödsfall.

Smärtlindring

Om du upptäcker att ditt djur blivit stucken av en insekt bör du försiktigt avlägsna eventuell gadd. Var noga med att inte klämma på gadden eftersom du då kan injicera in ännu mer gift i huden. Pilla eller stryk istället bort den. Kyl försiktigt med kallt vatten, inte med is.

Uppsök veterinär om ditt djur:

Blir allmänpåverkat.

Tidigare har visat sig vara överkänsligt mot stick.

Blir stucket i munnen.

Drabbas av ett flertal stick.

Är väldigt ungt eller gammalt.

Behandling

I det fall ditt djur blir akut dåligt och drabbas av svårigheter att andas, kan du om du har tillgång till kortison, ge det innan du uppsöker veterinär.

Hos veterinären ges vanligen kortison men i svåra fall kan djuret behöva intensivvård med dropp och mediciner för att lindra den allergiska reaktionen och skador på de inre organen.

Förebyggande

Knott finns främst där det finns rinnande vatten. Vissa hundar är känsligare än andra mot knottbett. En del hundar kan till och med få allergiska reaktioner.

Vid knottbett ses ofta ringformiga utslag i huden. Det kan bli kraftig kåda men vissa djur får allvarlig allmänpåverkan. Detta ses oftast om djuret fått många bett. Djuret måste då snabbt till veterinär.

I det fall ditt djur blir akut dåligt, kan du om du har tillgång till kortison, ge det innan du uppsöker veterinär.

 

Förebyggande

Låt djuren vara inne om det är rikligt med knott. Även långhåriga hundar kan drabbas.