HUGGORMSBETT

Huggormen är den enda fritt levande giftiga orm vi har i Sverige. Ormen vaknar ur sin vintervila i mars-april och är sedan aktiv ända in på hösten. Det är vanligast att ormen håller sig framme i den varma solen under tidig vår – då är det extra stor risk för ormbett på våra husdjur.

Hundar och katter blir vanligen bitna i nos och tassar.

Generellt är betten som sitter i tassarna värre än de som sitter i nos. Blodcirkulationen är mycket bättre i tassen och tassen rör sig vid varje steg, vilket gör att en stor mängd av det farliga giftet snabbt pumpas ut övriga kroppen.

Huggormens gift är enormt kraftigt och kan leda till mycket allvarliga skador på ditt djur. Varje år förekommer flera dödsfall hos hundar till följd av huggormsbett.

Vad händer i kroppen?

Giftet har effekt på flera av kroppens celler. Det som initialt är mest påtagligt är att de små blodkärlen (kapillärerna) och blodkropparna går sönder. Först ses detta som svullnad och blödningar (rödlila färg) under huden och i slemhinnor i närheten av bettet. Giftet sprider sig snabbt i blodbanorna och påverkar flertal inre organ såsom lever, njurar och hjärta.

Alla ormbitna hundar och katter får inte samma och inte lika allvarliga symtom. Skillnaden beror på mängden gift som injicerats vid bettet och vid vissa huggormsbett (ca 2/3) injiceras inget gift alls, sk defensiva bett. Katter är generellt inte lika känsliga för ormbett och får oftast inte lika allvarliga symtom som hundarna.

Behandling

Ett huggormsbitet djur ska ALLTID undersökas och behandlas av veterinär. I många fall krävs stationärvård på ett djursjukhus för behandling och övervakning av de djur som blivit allvarligt påverkade av giftet. Olika behandlingsstrategier finns och väljs naturligtvis utifrån varje enskild patient. Det finns även ett specifikt motgift (antiserum) mot just huggormsgift. Behandlingen är kostsam och inte helt riskfri. Antiserum ges vanligen till de extra kritiska patienterna.

Att behandla ett huggormsbitet djur med kortison är något som diskuteras mycket inom veterinärkåren. Man har i studier hittills inte sett någon skillnad i prognos och överlevnad mellan hundar som behandlats med kortison och de som inte fått sådan behandling.

En del veterinärer föreskriver kortison till sina patienter, för djurägaren att ha tillhands vid eventuellt ormbett, framförallt om man befinner sig långt från närmaste veterinär.

Det viktiga är att kortisontabletterna inte ersätter ett akut besök till veterinär. Enbart kortison är ALDRIG tillräckligt som behandling av en huggormsbiten hund eller katt som uppvisar symtom på förgiftning. Behandling med kortisontabletter får inte heller förlänga tiden det tar innan djuret kommer till veterinär. Vid eventuell behandling med kortisonpreparat är det också viktigt att veta vad man givit hunden och hur mycket man givit.

 Lite korta tips om olyckan är framme och ditt djur blir bitet av huggorm

Försök behåll lugnet. Blir du stressad blir sannolikt ditt djur stressat
Bär hunden/katten från platsen. Ju mer djuret rör sig desto fortare sprids giftet i kroppen
Tag kontakt med närmaste veterinärinrättning
Bege er snarast möjligt till veterinär för undersökning och behandling

 

Har du fler frågor om ormbett är du alltid välkommen att höra av dig till oss för rådgivning!