MIN HUND/KATT HAR HOSTA

Hosta är aldrig normalt.

Orsaken till hosta kan till exempel vara infektioner, astma, hjärtfel, vätska i lungor eller lungsäck av andra anledningar än hjärtfel, främmande föremål i luftvägarna, parasiter eller nybildningar.

När skall veterinär kontaktas?

Kontakta alltid veterinär om ditt djur hostar.
Eftersom orsakerna till hostan varierar så mycket är det också olika bråttom att komma till veterinär. Låt veterinären avgöra hur bråttom det är för just ditt djur.