HÅRAVFALL

Håravfall förekommer i större eller mindre omfattning. Det är stor skillnad mellan raser hur ofta normal hårfällning uppstår. Hos pudlar har exempelvis hårets livscykel lång tillväxtfas och fäller sällan. En förändring i hårfällning bör alltid uppmärksammas.

Håravfall kan antingen vara generell, där päls tappas över hela kroppen, eller lokal, där pälsen försvinner i begränsade områden. En lokal hårfällning kan dock spridas över tid så att den involverar allt större del av kroppen.

Håravfall förekommer både med och utan klåda. Nedan är olika vanliga orsaker till klåda: 

 Hudinfektion med bakterier eller jästsvamp, ofta sekundärt till annan sjukdom, exempelvis som allergi 

Parasitinfektion, exempelvis demodex och rävskabb
Hormonell rubbning, där problem med sköldkörtel och ökad kortisonutsöndring är vanligast
Könshormonrubbning, ex vid tumör i testikel eller i livmoder/äggstockar
Ringorm

Exempel på andra, ovanligare, orsaker:

Sebakös adenit, en inflammaton av talgkörtlarna i huden; inflammationen orsakar vävnadsdöd av talgkörtelproducerande deller men påverkar även hårsäckarna som ligger i anslutning till talgkörtlarna och hårstråna tappas 
 Andra immunmedierade sjukdomar, exempelvis pemfigus foliaces, diskoid lupus erythematosus, vaskulit
Tumörsjukdomar

 Behandling beror på grundorsak