HÅRAVFALL

Håravfall förekommer i större eller mindre omfattning. Det är stor skillnad mellan raser hur ofta normal hårfällning uppstår. Hos pudlar har exempelvis hårets livscykel lång tillväxtfas och fäller sällan. En förändring i hårfällning bör alltid uppmärksammas.

Håravfall kan antingen vara generell, där päls tappas över hela kroppen, eller lokal, där pälsen försvinner i begränsade områden. En lokal hårfällning kan dock spridas över tid så att den involverar allt större del av kroppen.

Håravfall förekommer både med och utan klåda.
Vanliga orsaker till onormal hårfällning:
Hudinfektion med bakterier eller jästsvamp, ofta sekundärt till annan sjukdom.
Parasitinfektion, exempelvis demodex och rävskabb.
Hormonell rubbning, där problem med sköldkörtel och kortisonutsöndring är vanligast.
Könshormonrubbning kan ge onormalt håravfall.
Ringorm.

Exempel på andra, ovanligare, orsaker:

Sebakös adenit, en inflammaton av talgkörtlarna i huden.
Inflammationen affekterar även hårsäckarna som ligger intill talgkörtlarna och hårstråt tappas.
Immunmedierad sjukdom, exempelvis pemfigus foliaces, diskoid lupus erythematosus, vaskulit.
Tumörsjukdom.

Behandling beror på grundorsak