FÖRGIFTNINGAR

Generellt kan man säga att det mesta som är giftigt för människa också är giftigt för hund och katt. Dessutom finns det vissa saker som våra djur inte tål, men som vi tål bättre. Katter är extra känsliga för gifter.

Om ditt djur har ätit något som är giftigt eller om du inte vet om det är giftigt. Kontakta veterinär så snabbt som möjligt.

Försök inte få djuret att kräkas utan att först ha rådgjort med veterinär.

Blåalger

Blåalger (Cyanobacteria) kan finnas i sötvattenssjöar, i bräckt vatten och i havet. Vid gynnsamma förhållanden, när det är soligt, vattnet är varmt och rikt på näring, kan blåalgerna föröka sig snabbt. Vi säger att vattnet ”blommar”. Färgen på algerna varierar från blågrön som är vanligast till rött, brunt och svart.

Hundar kan få i sig blåalger både genom att dricka vattnet och genom att bada i det.
Katter drabbas inte så ofta eftersom de sällan dricker vatten med giftalger i.

Gifterna som algerna bildar är farliga och kan leda till döden, som ofta kommer mycket snabbt. Giftigheten beror på hur stor mängd hunden får i sig men också på hur upplöst algen är. Vissa arter bildar levergifter, andra arter bildar nervgifter och det kan också bildas gifter som är mycket irriterande för slemhinnor och hud.

Symptom
Symptomen kommer mycket snabbt, inom 15-60 minuter, och djuret kan dö 10-30 minuter efter att de har börjat visa symtom. Om det kommit i kontakt med en mindre mängd alger, får de kräkningar. De får även buksmärtor och ibland även diarré. Kräkningarna och diarrén kan vara blodiga.

Beroende på vilken typ av alger de fått i sig kan de även utveckla andra symptom som exempelvis bleka slemhinnor, rest ragg, slöhet, svaghet, dålig koordination, smärta, andningssvårigheter och koma.

De hundar som utsätts för den art som är giftig för levern har symptom under en längre period och blodprov visar förhöjda lever- och njurvärden samt försämrad koagulation.

Behandling

Duscha om möjligt av djuret direkt om ni misstänker att det badat där det finns blåalger.
Sätt på en krage så att djuret inte slickar i sig alger.
Hundar som misstänks ha fått i sig giftalger skall genast uppsöka veterinär.
Om hunden druckit av vatten med alger, bör den kräkas så snart som möjligt. 
Kontakta först veterinär.
Ofta behöver djuret skrivas in för att få dropp mm.

 

Choklad

Choklad innehåller teobromin och koffein som kan orsaka förgiftning hos hund.

Mängden teobromin varierar beroende på innehållet i olika kakaobönor, men även i olika typer av choklad. Mörk choklad innehåller störst mängd teobromin.

Innehållet teobromin i olika produkter är:

Kakaopulver 28,5 mg/g.
Osötad choklad 16 mg/g.
Halvsöt choklad och söt mörk choklad 5,4 – 5,7 mg/g.
Mjölkchoklad 2,3 mg/g.
Vit choklad innehåller mycket liten mängd.

Symptom
Vid allvarliga förgiftningar kan hunden dö.

Milda symptom som kräkning, diarré och ökad törst kan ses om hunden äter 20 mg teobromin/kg kroppsvikt.
Hjärtpåverkan kan ses om hunden äter 40 – 50 mg/kg.
Kramper uppkommer om hunden äter 60 mg/kg.
Ca. 63 g mjölkchoklad/kg kroppsvikt kan vara dödligt för en hund.

 

Deg

Deg jäser i magen och kan ge symptom som liknar alkoholpåverkan.

Symptom

Symptomen kan vara allt från vinglighet till att ditt djur kan bli medvetslöst.

Behandling

Ofta ges dropp.

 

Glykol

Det är viktigt att se till att din hund eller katt inte får i sig glykol. Förvara aldrig glykolflaskor där djur vistas. Glykol har en sötaktig smak vilket gör att hunden gärna slickar i sig vätskan från en läckande flaska eller kylare.

Vid minsta misstanke om att hunden har fått i sig glykol ska veterinär genast kontaktas! Det är MYCKET BRÅTTOM.

Symptom
De första tecknen på förgiftning är kräkningar. Senare ses ökad törst och urinering, samt uppkomsten av vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan även helt sluta att fungera.

Det kan vara svårt att veta om ditt djur har fått i sig glykol eftersom symptomen liknar vilken njurskada som helst.
Diagnos Blod- och urinprover.

Behandling

Hunden behöver upprepade dropp med etanol för att minska skadorna på njurarna.

Lök

Alla lökar (även vitlök) innehåller ett ämne som är giftigt för alla husdjur. Ämnet finns både i rå och i tillagad lök.

Hur stor mängd som behövs för förgiftning, verkar variera mycket mellan olika individer och om intaget är ett engångsintag eller skett dagligen under flera dagar. Små hundraser blir oftare förgiftade än större hundraser.

Symptom

Blodbrist på grund av att de röda blodkropparna går sönder (hemolytisk anemi)
Skador på lever och andra organ kan uppkomma.
Symptom som kan ses är: Aptitlöshet, kräkningar, diarré, bleka slemhinnor, ökad andnings- och hjärtfrekvens, rödfärgad urin, minskad urinmängd, buksmärtor.

Behandling

Kräkning om djuret nyligen ätit lök Kontakta först veterinär.
Blodtransfusion kan behövas.

Makadamianötter

Dessa nötter är giftiga för hundar. Symtom kan uppkomma efter intag av 2,4 g nötter/ kg kroppsvikt

Symptom

Symptom uppkommer inom 12 timmar.
Synliga symptom är: Svaghet, nedsatt allmäntillstånd, kräkning, vinglighet och tempstegring.
Symptomen försvinner vanligen efter ytterligare 12-48 timmar.

Behandling

Kontakta veterinär.
Hunden bör kräkas om det inte gått för lång tid sedan den ätit nötterna.
Understödjande behandling.
De flesta hundar tillfrisknar.

 

Paddor

Det är vanligare att hundar drabbas av paddförgiftning än katter, troligtvis på grund av att hundar är mer benägna att snabbt ta upp saker i munnen. Paddor är inte speciellt snabba och har därmed svårt att hinna undan en hund eller katt. Istället förlitar de sig på sitt giftiga hudsekret som bildas i en körtel bakom vardera öga.

Symptom
Vanligast är att djuret börjar dregla massor. Slemhinnorna i munnen svullnar, blir illröda och smärtar. Ofta krafsar hunden mot munnen. I svårare fall förekommer kräkningar, andnöd och hjärtpåverkan. Det finns till och med enstaka dödsfall rapporterade, framför allt på dvärghundar.

Behandling
Om du misstänker att ditt djur tuggat på en padda bör du snarast försöka skölja rent ditt djurs mun med vanligt vatten. Tänk dock på att inte spola så mycket att djuret får ner vatten i lungorna. Om du har medicinskt kol hemma kan du ge det för att försöka binda eventuellt nedsvalt gift. Om ditt djur får nedsatt allmäntillstånd, bör du snarast kontakta veterinär.

Motgift saknas.
Ibland ges medicinen Atropin, som minskar dreglandet. 
Hjärtmediciner kan behövas om hjärtat slår oregelbundet.
Kortison, eller annan avsvällande medicin ges om luftrören verkar svullna.

Det vanligaste är att djur som tuggat på en padda dreglar och mår dåligt i några timmar. De brukar sedan återhämta sig snabbt.

 

Råttgift

Om ditt djur ätit råttgift, så kallade Warfariner eller Superwarfariner, måste det alltid till veterinär snabbt. Ring oss om du känner dig det minsta osäker!

Warfarin påverkar levern. Det bildas färre koagulationsfaktorer vilket gör att djuret kan förblöda. Symptom kan ses efter ett par dagar när kroppens eget förråd av koagulationsfaktorer förbrukats. Djuret ska då hållas i stillhet och allmäntillståndet måste noggrant kontrolleras tills du kommer till veterinär.

Förgiftning kan ske genom att djuret ätit warfarinförgiftade möss och råttor.

Symptom

Slöhet och nedsatt aptit är tidiga symtom.
Blödningar i hud och ögonvita. Hundar kan även få blod i urin och avföring samt från nos och i mun. Blödningarna ses ofta inte förrän 4-5 dagar efter giftintaget. Superwarfarinerna är farligare och kan ge symtom i form av blödningar redan inom 24 timmar.
Blodig kräkning och diarré.
Blödningar från sår i huden.

Behandling
Om djuret nyss ätit råttgiftet ska det kräkas. Kontakta veterinär. K-vitaminer ges dagligen. Dropp kan behövas. Om det är någon eller några dagar sedan djuret åt råttgiftet, behövs vanligen vård på djursjukhus.

 

Saltvatten

Salt är giftigt i för stor mängd. Vanligaste orsaken till saltförgiftning är att djuret dricker vatten vid havet. En annan orsak är att någon försöker att få sitt djur att kräkas med hjälp av salt. Använd därför INTE salt som kräkmedel!

Det har rapporterats att 3,7 g salt/kg kroppsvikt vid ett och samma tillfälle varit en dödlig dos för en hund.

Symptom

De första symptomen är kräkning, sedan bildas ödem, framför allt i hjärnan.

Behandling

Om din hund har druckit saltvatten och därefter kräks, bör du ta bort mat och vatten.
Kontakta veterinär. Behandling av saltvattenförgiftning är mycket komplicerat.

 

Vindruvor/Russin

Vindruvor, både färska och torkade (russin) samt korinter, kan ge allvarliga symptom om hundar äter dem.

Symptom uppkommer redan efter intag av 3 g russin/ kg kroppsvikt. Njurskada uppkommer vid ca 19 g russin/ kg. (20 g russin motsvarar ca 100 g vindruvor).

Symptom

Kräkningar, diarré, buksmärtor, slöhet kommer som regel inom 6 timmar.
Efter 1-3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig till exempel genom att hunden kissar dåligt eller inte alls. Dödsfall har inträffat.

Behandling

Kontakta veterinär om hunden har ätit många russin eller vindruvor.
Kräkning görs om det är nyligen hunden ätit russinen/druvorna.
Understödjande behandling ges för att minska skadan på njurarna.

 

Värktabletter

Det finns värktabletter som är anpassade för djur.

Generellt gäller att djur INTE skall äta värktabletter som är till människa. Värktabletter avsedda för människor kan leda till döden om de ges till djur