BRUTNA KLOR

Den vanligaste orsaken till att hunden bryter en klo är att klon är för lång och har fastnat i något. Var noga med att klippa klorna regelbundet, varje till var tredje vecka. På vintern behöver klorna klippas oftare eftersom de inte slits lika mycket i snön.

Om hunden brutit klon är det viktigt att den inte slickar på den skadade klon. Bakterier från hundens mun orsakar snabbt en infektion i klon. Försök att spruta på klorhexidin-lösning (utan alkohol) på klon. Om det blöder kan du lägga ett bandage. Sätt på en krage på hunden så den inte kommer åt bandaget eller klon.

Hunden bör undersökas av veterinär. Men om olyckan har skett på kvällen, kan ni vänta till nästa dag. Ofta måste lösa klodelar tas bort och hunden behöver få inflammationsdämpade medicin för att klon skall läka. Ibland ges antibiotika.

Tassbandage:

Lägg smala remsor med bomull mellan tår och trampdynor, lägg sedan bomull runt tassen och vira slutligen en linda runt tassen. Var försiktig så att ni inte lindar för hårt. En för hårt lindad tass kan få obotliga skador.

När hunden rastas kan ni sätta på en plastpåse eller en sko, men ta bort påsen/skon direkt när ni kommer in. Byt bandage om det blivit fuktigt. OBS! Bandaget måste bytas varje dag och är en akut skyddsåtgärd tills en veterinär undersökt hunden. Beslut om fortsatt bandagering tas av veterinär.

Katter kan också bryta sina klor, även om det inte sker lika ofta. Samma åtgärder gäller som för hund. Om katten skadat en klo bör den hållas inne tills klon har läkt.