MIN HUND/KATT HAR ANFALL

Det är aldrig normalt om djuret har anfall.

Ett anfall kan vara olika kraftigt och pågå olika länge. Ibland kommer det i samband med en händelse, men oftast kommer det helt oväntat när djuret vilar.

Orsaken till anfall kan vara missbildningar eller skador i hjärnan. Sjukdomar i andra organ kan också ge upphov till anfall. Men det vanligaste är tyvärr att ingen orsak hittas. Anfallen kallas då för idiopatisk epilepsi.

När skall veterinär kontaktas?

Om djuret har anfall skall veterinär alltid kontaktas och djuret skall undersökas.
Blodprover tas och ibland görs magnetröntgen av hjärnan.

Om anfallet håller på längre än 5 minuter är det akut och djuret måste till veterinär direkt.
Om djuret får upprepade korta anfall samma dag är det också akut och veterinär skall kontaktas.
Om djuret har ett kort anfall och sedan är normalt, räcker det att kontakta veterinär nästföljande vardag.

Kontakta alltid veterinär om du är osäker.